Η υπηρεσία Select είναι το ολοκληρωμένο πρόγραμμα υποστήριξης των εφαρμογών της BENTLEY. Μέσω της υπηρεσίας, οι χρήστες διατηρούν την αυξημένη παραγωγικότητά τους, ενώ οι άδειες χρήσης των προϊόντων χρησιμοποιούντια αποτελεσματικά. Το Select σας προσφέρει την ευελιξία να προσαρμόζεστε στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των έργων σας, διατηρώντας τις δαπάνες υπό έλεγχο.

Ενεργοποιώντας την υπηρεσία Select για τα προϊόντα σας, θα λαμβάνετε:

Μεγαλύτερη Ευελιξία Μέσω Μίσθωσης Αδειών

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε συνδρομητικά τις άδειές σας ή χρειάζεστε την ευελιξία να μειώσετε το οικονομικό ρίσκο των έργων σας, μπορείτε επωφεληθείτε από την 3μηνη συνδρομή του Select.  Η μίσθωση των αδειών μέσω της υπηρεσίας αυτής σας επιτρέπει να κινηθείτε εύστροφα στις επιχειρησιακές αλλαγές, αποκτώντας πλήρη πρόσβαση στο ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο εφαρμογών της BENTLEY.  Και όλα αυτά με το προνόμιο χρήσης των τελευταίων εκδόσεων των εφαρμογών και του σύνολο των παρεχόμενων υπηρεσιών που προσφέρει η υπηρεσία Select.

Με την υπηρεσία μίσθωσης αδειών μπορείτε να προσαρμόσετε τις απαιτήσεις των έργων σας στις δικές σας δυνατότητες, με δίκαιο και αποδοτικό τρόπο. Πληρώνετε μόνο ό,τι χρησιμοποιείτε. Επίσης, απλοποιείτε τη διαχείριση των εφαρμογών σας και λαμβάνετε αναλυτική χρονική αναφορά της χρήσης των εφαρμογών, η οποία σας βοηθά στην καλύτερη εκμετάλευση των αδειών

Μέσω της υπηρεσίας Ανοικτής Πρόσβασης Select (Select Open Access) μπορείτε να συνδυάσετε τις άδειες χρήσης με τις απαιτήσεις των έργων σας και να είστε πάντα ενημερωμένοι. Ένα δίκαιο και ξεκάθαρο σύστημα αδειοδότησης, καθώς πληρώνετε μόνο ό,τι χρησιμοποιείτε. Επίσης απλοποιείτε τη διαχείριση των εφαρμογών σας και μπορείτε να λαμβάνετε αναφορές χρήσης (usage reports), οι οποίες σας βοηθούν στον έλεγχο των αδειών σας.

elGreek