Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Εκμάθησης Εφαρμογών

Στην Tech Go Round επενδύουμε στην εκπαίδευση των πελατών μας στη χρήση των εφαρμογών, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάσσει νέες πρακτικές στην μελέτη και την κατασκευή των έργων. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Bentley Systems και μέσω των πρωτοποριακών προγραμμάτων υποστήριξης των προϊόντων μας, οι χρήστες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε απεριόριστα εκπαιδευτικά σεμινάρια, για κάθε κατηγορία κατασκευής και για κάθε ειδικότητα.

Σχεδιάζουμε επιμελώς κάθε εκπαιδευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις και των έργων αλλά και των πελατών μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευση μηχανικών και τεχνικών επιστημόνων του χώρου, για τη μετάδοση γνώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, που ενισχύει και βελτιώνει την αποδοτικότητά σας. Η εταιρεία μας είναι Εξουσιοδοτημένος Συνεργάτης Εκπαίδευσης Προϊόντων της Bentley Systems και παρέχει την ανάλογη πιστοποίηση παρακολούθησης και εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες όλων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρουμε.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας, για να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

 • Βασικό μάθημα θεωρίας BIM (Πανεπιστημιακή διαπίστευση).
 • Βασικό μάθημα θεωρίας BIM (Εταιρική διαπίστευση).
 • Προχωρημένο μάθημα θεωρίας BIM (Πανεπιστημιακή διαπίστευση).
 • Προχωρημένο μάθημα θεωρίας BIM (Εταιρική διαπίστευση).
 • Συμβουλευτική BIM – Ανάπτυξη διαδικασιών.
 • Συμβουλευτική BIM – Εφαρμογή.
 • BIM – Συμβουλευτική έργου.
 • Προετοιμασία για πιστοποίηση BSI.
 • Πιστοποίηση BSI.
 • Πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης BIM REVIT – Αρχιτεκτονική / Δομικά (Εταιρική διαπίστευση).
 • Πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης BIM REVIT – Μηχανική / Ηλεκτρολογία / Υδραυλικά (Εταιρική διαπίστευση).
 • Βασικό μάθημα θεωρίας Υποδομή BIM (Εταιρική διαπίστευση).
 • Πρόγραμμα πρακτικής κατάρτισης Υποδομή BIM OpenRoads (Εταιρική διαπίστευση).
 • Βασική εκπαίδευση προϊόντων OpenFlows (επί τόπου & εξ αποστάσεως).
 • Προχωρημένη εκπαίδευση προϊόντων OpenFlows (επί τόπου & εξ αποστάσεως).
 • Υδραυλική προσομοίωση δικτύου υδροδότησης.
 • Καταμερισμός δικτύων υδροδότησης σε περιφερειακές περιοχές μέτρησης (DMAs).
 • Διαχείριση Πίεσης.
 • Υπολογισμός των ετήσιων πραγματικών ζημιών (EARL).
 • Εφαρμογή των στρατηγικών μείωσης του Ύδωρ-Χωρίς-Έσοδα (NRW).
 • Πλήρης υπολογισμός κόστους ύδατος.
 • Μοντελοποίηση ποιότητας ύδατος (υπολειμματικό χλώριο, ηλικία ύδατος).
 • Ανίχνευση διαρροών μέσω μοντελοποίησης και δεδομένων πραγματικού χρόνου.
 • Εύρεση βέλτιστων τοποθεσιών δικτύου για τη μέτρηση παραμέτρων ποιότητας ύδατος.
 • Εύρεση βέλτιστων τοποθεσιών δικτύου για εγκατάσταση υδροηλεκτρικών στροβίλων.
 • Bασική εκπαίδευση προϊόντων OpenRoads (επί τόπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Προχωρημένη εκπαίδευση προϊόντων OpenRoads (επί τόπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Σχεδιασμός και μοντελοποίηση σε Υποδομή BIM OpenRoads για: Οδοποιία / αποστράγγιση, τμήματα οικόπεδων, αποχέτευση και δομές σχετικές με οδοποιία / αποστράγγιση – (τοίχοι συγκράτησης, οχετοί τύπου κουτιού & σωλήνα) καθώς και ενσωμάτωση δεδομένων (θα παρέχονται από άλλους) για την διανομή ύδατος, συστήματα άρδευσης, οδικό φωτισμό, ηλεκτρισμό, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα, δέντρα κλπ.
 • Bασική εκπαίδευση προϊόντων Primavera P6 PPM (επί τοπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Προχωρημένη εκπαίδευση προϊόντων Primavera P6 PPM (επί τοπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Συμβουλευτική σχεδιασμού διαχείρισης έργων βέλτιστης πρακτικής Primavera P6 PPM .
 • Μετατροπή προγράμματος προγραμματισμού έργου Primavera P6 PPM σε/από MS Project.
 • Εφαρμογές και αναβαθμίσεις Primavera P6 PPM/EPPM.
 • Bασική εκπαίδευση προϊόντων MAXIMO (επί τοπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Προχωρημένη εκπαίδευση προϊόντων MAXIMO (επί τοπου & εξ αποστάσεως, εταιρική διαπίστευση).
 • Συμβουλευτική βέλτιστης πρακτικής MAXIMO.
 • Εφαρμογές και αναβαθμίσεις MAXIMO.
elGreek