Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Εκμάθησης Εφαρμογών

Στην Tech Go Round επενδύουμε στην εκπαίδευση των πελατών μας στη χρήση των εφαρμογών, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάσσει νέες πρακτικές στην μελέτη και την κατασκευή των έργων. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Bentley Systems και μέσω των πρωτοποριακών προγραμμάτων υποστήριξης των προϊόντων μας, οι χρήστες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε απεριόριστα εκπαιδευτικά σεμινάρια, για κάθε κατηγορία κατασκευής και για κάθε ειδικότητα.

Σχεδιάζουμε επιμελώς κάθε εκπαιδευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις και των έργων αλλά και των πελατών μας, αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευση μηχανικών και τεχνικών επιστημόνων του χώρου, για τη μετάδοση γνώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, που ενισχύει και βελτιώνει την αποδοτικότητά σας. Όλα τα μαθήματα περιλαμβάνουν το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό και συνοδεύονται από την ανάλογη πιστοποίηση παρακολούθησης και εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες όλων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρουμε.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας, για να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

 • Βασική εκπαίδευση προϊόντων OpenFlows (επί τόπου & εξ αποστάσεως).
 • Προχωρημένη εκπαίδευση προϊόντων OpenFlows (επί τόπου & εξ αποστάσεως).
 • Υδραυλική προσομοίωση δικτύου υδροδότησης.
 • Καταμερισμός δικτύων υδροδότησης σε περιφερειακές περιοχές μέτρησης (DMAs).
 • Διαχείριση Πίεσης.
 • Υπολογισμός των ετήσιων πραγματικών ζημιών (EARL).
 • Εφαρμογή των στρατηγικών μείωσης του Ύδωρ-Χωρίς-Έσοδα (NRW).
 • Πλήρης υπολογισμός κόστους ύδατος.
 • Μοντελοποίηση ποιότητας ύδατος (υπολειμματικό χλώριο, ηλικία ύδατος).
 • Ανίχνευση διαρροών μέσω μοντελοποίησης και δεδομένων πραγματικού χρόνου.
 • Εύρεση βέλτιστων τοποθεσιών δικτύου για τη μέτρηση παραμέτρων ποιότητας ύδατος.
 • Εύρεση βέλτιστων τοποθεσιών δικτύου για εγκατάσταση υδροηλεκτρικών στροβίλων.
 • Βασική εκπαίδευση Σχεδιαστικής Πλατφόρμας MicroStation
 • Κτηριακός Σχεδιασμός OpenBuildings

elGreek