Εφαρμογές Ύδρευσης - Αποχέτευσης

Οι προσφερόμενες λύσεις της Bentley, στον τομέα της Υδραυλικής και της Υδρολογίας, σας δίνουν τη δυνατότητα να υλοποιήσετε βασικό σχεδιασμό, υποστήριξη των έργων, ανάπτυξη του δικτύου και βελτίωση των λειτουργιών διανομής πόσιμου νερού, ομβρίων και αποβλύτων. Οι επαγγελματίες των έργων υδραυλικής και υδρολογίας, σε υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και τεχνικές εταιρείες, βασίζονται στις λύσεις της Bentley για:

Bentley OpenFlows WaterGEMS

To WaterGEMS αποτελεί ένα εξελιγμένο και ταυτόχρονα εύχρηστο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για επαγγελματίες που σχεδιάζουν, κατασκευάζουν και διαχειρίζονται δίκτυα διανομής πόσιμου ύδατος.

Bentley OpenFlows SewerGEMS

Το SewerGEMS εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες μοντελοποίησης με σκοπό να δώσει στους μηχανικούς περισσότερο χρόνο να σχεδιάσουν, να αναλύσουν και να λειτουργήσουν συστήματα υγιεινής και συνδυαστικά δίκτυα διανομής λυμμάτων.

Bentley OpenFlows CivilStorm

Το CivilStorm προσφέρει ένα εύχρηστο περιβάλλον στους μηχανικούς, για την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη διαχείριση δικτύων ομβρίων υδάτων.

Bentley OpenFlows WaterCAD

Το WaterCAD αποτελεί μια εύχρηστη εφαρμογή υδραυλικής μοντελοποίησης για την ανάλυση, το σχεδιασμό και τη λειτουργία των δικτύων ύδρευσης.

Bentley OpenFlows SewerCAD

Χιλιάδες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και εταιρείες παγκοσμίως εμπιστεύονται το SewerCAD για το σχεδιασμο και τη μοντελοποίηση αποχετετικών δικτύων, αποσκοπώντας στη μείωση των κεφαλαιακών επενδύσεων.

Bentley OpenFlows StormCAD

Το StormCAD παρέχει στους επαγγελματίες του κλάδου προηγμένα εργαλεία, για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δικτύων ομβρίων υδάτων, με σκοπό τη μείωση των εξόδων κατασκευής και διαχείρισης.

Bentley OpenFlows PondPack

Αποτελεσματική ανάλυση και σχεδιασμός των υποδομών κατακράτησης και διατήρησης υδάτων, των εξόδων απορροής και των καναλιών.

Bentley OpenFlows CulvertMaster

Το CulvertMaster είναι ένα πολύ εύχρηστο υπολογιστικό προϊόν για την εφαρμογή λύσεων υπόγειων οχετών ελεύθερης συμπίεσης, για οποιοδήποτε σχεδιασμό περιοχής ή έργο ανάπτυξης υποδομών.

Bentley OpenFlows FlowMaster

Το FlowMaster αποτελεί μια πολυσύνθετη υδραυλική εργαλειοθήκη, η οποία επιτρέπει στους μηχανικούς να σχεδιάσουν και να αναλύσουν μια ευρεία γκάμα υδραυλικών αντικειμενων.

Bentley OpenFlows HAMMER

Το HAMMER διευκολύνει τις πολύπλοκες διαδικασίες εντοπισμού πιθανών σημείων σφαλμάτων και καθορίζει τις κατάλληλες στρατηγικές επέμβασης.

Bentley OpenFlows FLOOD

Το FLOOD σας παρέχει λύσεις μοντελοποίησης και προσομοίωσης υψηλής ποιότητας, για την καλύτερη εκτίμηση των κινδύνων πλημμύρας και τον αποτελεσματικό σχεδιασμό μέτρων μετριασμού των πλημμυρικών φαινομένων.

Bentley OpenFlows WaterOPS

Το WaterOPS είναι μια λύση υποστήριξης αποφάσεων σε πραγματικό χρόνο, για την αποδοτικότερη διαχείριση της παροχής αστικής ύδρευσης και διανομής ύδατος.

elGreek