Οι συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες υλοποίησης των έργων υποδομής απαιτούν την υιοθέτηση εφαρμογών και διαδικασιών, που επιτρέπουν τη συνεχή παρακολούθηση και διαχείριση των κατασκευαστικών έργων, από τη στιγμή της σύλληψήςτους και για όλη της διάρκεια της ζωής τους. Αντιλαμβανόμενη τις ανάγκες αυτές των έργων, η Tech Go Round στέκεται δίπλα στους μηχανικούς και τις εταιρείες, που μελετούν και αναπτύσσουν τις υποδομές, προτείνοντας τις βέλτιστες λύσεις για την καλύτερη και αποδοτικότερη υλοποίησή τους.

Με την εγγύηση του ονόματος της Bentley International, η οποία απο το1984 αναπτύσσει εφαρμογές πληροφορικής για όλους τους κλάδους της Μηχανικής, είμαστε σε θέση να καλύψουμε κάθε απαίτηση μελέτης και ανάπτυξης των έργων υποδομής και των κατασκευών.

Πλατφόρμα MicroStation

Το MicroStation αποτελεί μία από τις πρώτες και πιο ολοκληρωμένες πλατφόρμες CAD σχεδιασμού, που αναπτύχθηκαν διεθνώς για την παραγωγή όλων των τύπων σχεδίου, στον τομέα της Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Η οικογένεια προϊόντων του MicroStation παρέχει τις παραδοσιακές δυνατότητες CAD σχεδίασης, τη δύναμη και την ευελιξία για την ακριβή προβολή, μοντελοποίηση, τεκμηρίωση, οπτικοποίηση, πλούσιων σε πληροφορίες όλων των τύπων 2D και 3D σχεδίων και για κάθε μέγεθος έργων υποδομής, στα οποία απασχολούνται μηχανικοί και επαγγελματίες του κλάδου.

OpenBuildings

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σχεδιασμού, που συνδυάζει πολλαπλού κλάδους της μηχανικής, όπως η αρχιτεκτονική, η στατική, τα ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα και η ενεργειακή απόδοση των κτηριακών εγκαταστάσεων. Με τα προϊόντα της κατηγορίας OpenBuildings μπορείτε να σχεδιάσετε, να αναλύσετε, να κατασκευάσετε και να διαχειριστείτε κτήρια όλων των τύπων και μεγεθών. Διαμοιραστείτε αποτελεσματικά τις πληροφορίες σχεδιασμού και μελέτης των έργων σας και αυξήστε την παραγωγικότητά σας δημιουργώντας γέφυρες συνεργασίας μεταξύ των ομάδων σας. Εκμεταλλευτείτε τις δυνατότητες που σας προσφέρει το OpenBuildings και δημιουργήστε σύγχρονα, βιοκλιματικά κτήριο, ταχύτερα και με μεγαλύτερη ευκολία.

OpenFlows

Χιλιάδες χρήστες σε όλο τον κόσμο εφαρμόζουν τις δυνατότητες αριθμητικής μοντελοποίησης της σειράς προϊόντων Bentley OpenFlows, σε ένα ευρύ φάσμα έργων ύδρευσης, όπως: 1. Μελέτη και σχεδιασμός συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. 2. Λειτουργία και συντήρηση συστημάτων ύδρευσης, αποχέτευσης και ομβρίων. 3. Αξιολόγηση των κινδύνων πλημμύρας σε αστικά, παραποτάμια και παράκτια συστήματα.

STAAD

Σχεδιάστε έμπιστα οποιονδήποτε τύπο δομής και μοιραστείτε τα δεδομένα συγχρονισμένου μοντέλου μεταξύ της ομάδας σχεδιασμού σας, σε ένα ολοκληρωμένο σύνολο εφαρμογών. Ολοκληρώστε τη δομή των κατασκευών σας από χάλυβα, σκυρόδεμα, ξυλεία, αλουμίνιο, χάλυβα ψυχρής ελάσεως, ή οποιοδήποτε άλλο υλικό, έγκαιρα και οικονομικά, ανεξαρτήτως της πολυπλοκότητας της κατασκευής. Σχεδιάστε με σιγουριά τους φορείς δόμησης των κατασκευών σας, ακολουθώντας όλα τα πρότυπα τυποποίησης, καθώς το STAAD χρησιμοποιεί πάνω από 90 διεθνείς κώδικες και μειώνει έτσι την ανάγκη της ομάδας σας να μάθει πολλαπλές εφαρμογές λογισμικού. Αυξήστε την παραγωγικότητα του σχεδιασμού σας με βελτιωμένες ροές εργασίας, ώστε να μειώσετε την επανάληψη σχεδιασμού και να εξαλείψετε τα πιθανά λάθη.

elGreek