Με το MicroStation μπορείτε εύκολα να σχεδιάσετε, διαχειριστείτε, τεκμηριώσετε και μοντελοποιήσετε αρχεία και έργα, οποιουδήποτε μεγέθους ή πολυπλοκότητας, που θα σας ανατεθούν. Ανεξάρτητα από το τύπο των πληροφοριών που χρησιμοποιείτε ή το είδος των παραδοτέων που σας ζητούνται, μπορείτε να βασιστείτε στην ευελιξία και τη δύναμη του MicroStation, για την έγκαιρη και αποδοτική ολοκλήρωση των έργων σας.

Η οικογένεια των εφαρμογών του MicroStation σας προσφέρουν τη δύναμη και την προσαρμοστικότητα να σχεδιάζετε, τροποποιείτε και μοντελοποιείτε, με ακρίβεια, εμπλουτισμένα 2Δ και 3Δ αρχεία, όλων των τύπων και οποιασδήποτε κλίμακας, για επαγγελματίες όλων των κλάδων των κατασκευών και της μηχανικής.

Εφαρμογή Σχεδιασμού, Μοντελοποίησης, Τεκμηρίωσης και Απεικόνισης
MicroStation

Σχεδιασμός, τεκμηρίωση και μοντελοποίηση έργων υποδομής και κατασκευών όλων των τύπων, κλίμακας και πολυπλοκότητας, με ένα ολοκληρωμένο σετ εργαλείων σχεδιασμού και τεκμηρίωσης, για αξιόπιστη ολοκλήρωση και παράδοση, ακόμα και του πιο απαιτητικού έργου.

MicroStation PowerDraft

Τεκμηρίωση και διαχείριση κατασκευαστικών σχεδίων όλων των τύπων, με την ταχύτητα, ακρίβεια, ευελιξία και υπολογιστική δύναμη , για κάλυψη των αναγκών ακόμα και των πιο απαιτητικών έργων.

GenerativeComponents

Επωφεληθείτε από τις δυνατότητες της εφαρμογής υπολογιστικού σχεδιασμού, για γρήγορη εφαρμογή πρακτικών εναλλακτικού σχεδιασμού.

Bentley View

Απεικόνιση μοντέλων ΜΔΠ και αρχείων , IFC, DGN, DWG, καθώς επίσης και νεφών σημείων, εικόνων raster και πολλών άλλων μορφών αρχείων της αγοράς.

Bentley DGN Reader για Windows

Προεπισκόπηση σχεδίων DGN και i-models και αναζήτηση ενσωματωμλενων πληροφοριών σχεδιασμού με τη χρήση του Windows Explorer ή του Microsoft Outlook.

i-model ODBC Driver

Εφαρμογή πρόσβασης δεδομένων, μέσω των σχεδίων DGN και i-models, και με τη χρήση αρχείων Excel, Access, Visual Studio ή Crystal Reports.

i-model plug-in για Revit

Η εφαρμογή διεπαφής i-model για το Revit επιτρέπει στους χρήστες να αποθηκεύουν τα σχεδιαστικά τους μοντέλα σε συμβατά πρότυπα, μέσα από την εφαρμογή Revit.

i-model plug-in για Adobe Reader

Δημιουργήστε και μοιραστείτε έξυπνα 2Δ και 3Δ αρχεία PDF, με τη χρήση του Adobe Acrobat ή του Acrobat Reader, με την ενσωμάτωση i-models στοιχείων εντός των εγγράφων PDF μέσω αυτού του δωρεάν πρόσθετου plug-in.

elGreek