Λογισμικό Ανάλυσης και Σχεδιασμού Δικτύων Διανομής Νερού

     Το OpenFlows WaterGEMS αποτελεί ένα ολοκληρωμένο και παράλληλα εύχρηστο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για δίκτυα διανομής νερού. Το λογισμικό σας προσφέρει σημαντική πληροφόρηση για το τρόπο που αλληλεπιδρά το σύστημα διανομής στο σύνολό του, τις επιπτώσεις που έχουν οι επιχειρησιακές στρατηγικές στη λειτουργία του και τον τρόπο επέκτασής του δικτύου, καθώς ο πληθυσμός και οι απαιτήσεις αυξάνονται.

     Από προσομοιώσεις ροής αυξημένης ζήτησης (fire flow) και ελέγχου ποιότητας ποιότητας νερού, έως την ανάλυση κρίσιμων καταστάσεων και υπολογισμού του κόστους ενέργειας, το OpenFlows WaterGEMS έχει όλα όσα χρειάζεστε σε ένα διαλειτουργικό περιβάλλον, το οποίο προσφέρει ευελιξία διασύνδεσης με άλλες πλατφόρμες. (CAD, GIS, Databases).

     Το OpenFlows WaterGEMS παρέχει πολυάριθμες δυνατότητες και εργαλεία ελέγχου του υδραυλικού δικτύου σας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται:

  • Έξυπνος σχεδιασμός για την αξιόπιστη λειτουργία του συστήματος: Η ικανότητα του δικτύου ύδρευσης να εξυπηρετεί επαρκώς τους πελάτες του πρέπει να αξιολογείται κάθε φορά που αναμένεται ανάπτυξη του συστήματος. Με το OpenFlows WaterGEMS, εντοπίζετε αποτελεσματικά πιθανές προβληματικές περιοχές, προσαρμόζετε την ανάπτυξη του δικτύου για την καλύτερη εξυπηρέτηση της περιοχής, σχεδιάζοντας έτσι την αποδοτικότερη επένδυση των κεφαλαίων σας.
  • Βελτιστοποίηση των λειτουργιών για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος: Η ρεαλιστική μοντελοποίηση της λειτουργίας πολύπλοκων συστημάτων νερού μπορεί να είναι δύσκολη. Με το OpenFlows WaterGEMS, προσομοιάζετε τη λειτουργία των αντλιών με ακρίβεια, βελτιώνετε σημαντικά τις στρατηγικές άντλησης και προγραμματίζεται αποτελεσματικότερα τις ρουτίνες εξυπηρέτησης και τις διακοπές παροχής, ελαχιστοποιώντας το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας του δικτύου.
  • Αξιόπιστη τεκμηρίωση των αποφάσεων αντικατάστασης των στοιχείων του δικτύου για τη βιώσιμη λειτουργία του συστήματος: Όταν έρθει η ώρα να ανανεώσετε ή να αντικαταστήσετε την υποδομή ύδρευσης, ο όγκος των πληροφοριών που σχετίζονται με τα περιουσιακά στοιχεία που πρέπει να λάβετε υπόψη μπορεί να είναι συντριπτικός. Οι δυνατότητες του OpenFlows WaterGEMS, όπως το Pipe Renewal Planner, κάνουν την εργασία πολύ πιο εύκολη, αναλύοντας και συγκρίνοντας ένα ευρύ φάσμα μεταβλητών, για την ιεράρχηση των αποφάσεων ανανέωσης.

     Το OpenFlows WaterGEMS αποτελεί ένα υπερσύνολο εργαλείων σχεδιασμού, μελέτης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης, το οποίο προσφέρει ένα ευέλικτο και διαλειτουργικό περιβάλλον διασύνδεσης με δημοφιλείς CAD και GIS πλατφόρμες της αγοράς. Μέρος αυτού του υπερσυνόλου εφαρμογών αποτελεί το OpenFlows WaterCAD, το οποίο εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση υδραυλικών δικτύων πόσιμου νερού, μέσω CAD σχεδιαστικών πακέτων.

elGreek