Με τη σουίτα εφαρμογών PLAXIS μπορείτε να κατακτήστε οποιοδήποτε γεωτεχνικό έργο με αυτοπεποίθηση. Σχεδιάστε και εκτελέστε προηγμένη ανάλυση πεπερασμένων στοιχείων, μελετώντας συνολικά την παραμόρφωση και τη σταθερότητα του εδάφους και των πετρωμάτων, καθώς επίσης την αλληλεπίδραση της δομής του εδάφους με τη ροή των υπόγειων υδάτων και την αλλαγή της θερμότητας. Το PLAXIS σας προσφέρει ένα ολοκληρωμένο περιβάλλον για να χειριστείτε προηγμένα στατικά μοντέλα, για την προσομοίωση της μη γραμμικής  συμπεριφοράς των εδαφών, σε συνάρτηση με το χρόνο. Εφαρμόστε υδροστατικές και μη υδροστατικές διαβαθμίσεις πιέσεων, μοντελοποίηση του υπεδάφους και αναλύσεις της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κατασκευών και του εδάφους, αναλαμβάνοντας έργα όλων των τύπων, όπως ανασκαφές, θεμελιώσεις, επιχώσεις, σήραγγες, ορυχεία, έργα βυθοκόρησης κ.α.

PLAXIS 3D Suite

Εκτελέστε τρισδιάστατη ανάλυση παραμόρφωσης και σταθερότητας στο επόμενο γεωτεχνικό σας έργο με το PLAXIS 3D Suite, ένα πακέτο γεωτεχνικής μελέτης πεπερασμένων στοιχείων που περιλαμβάνει εργαλεία για την ανάλυση δονήσεων και υπόγειων υδάτων.

PLAXIS 2D Suite

Πραγματοποιήστε δισδιάστατη ανάλυση της παραμόρφωσης και της σταθερότητας στη γεωτεχνική μηχανική με το PLAXIS 2D Suite, ένα ισχυρό πακέτο ανάλυσης πεπερασμένων στοιχείων, το οποίο περιλαμβάνει εξειδικευμένες διαδικασίες μελέτης δονήσεων, ανάλυσης των υπόγειων υδάτων και της ροής θερμότητας.

PLAXIS MoDeTo

Βελτιώστε τα σχέδιά σας για μονοαξονικά θεμέλια με το PLAXIS MoDeTo και μειώστε το κόστος μελέτης και κατασκευής αιολικών πάρκων.

PLAXIS 3D

Εκτελέστε ολοκληρωμένη ανάλυση 3Δ παραμόρφωσης και σταθερότητας στη γεωτεχνική μηχανική και τη μηχανική πετρωμάτων με το PLAXIS 3D.

PLAXIS 3D PlaxFlow

Πραγματοποιήστε χρονο-εξαρτώμενες αναλύσεις υπόγειων υδάτων με ευκολία σε τρισδιάστατο περιβάλλον, με την εφαρμογή PLAXIS 3D PlaxFlow και προχωρήστε πέρα από την ανάλυση ροής υπόγειων υδάτων σταθερής κατάστασης.

PLAXIS 3D Dynamics

Αναλύστε τα αποτελέσματα τεχνητών ή φυσικών σεισμικών δονήσεων στο έδαφος με το PLAXIS 3D Dynamics.

PLAXIS 2D

Πραγματοποιήστε δισδιάστατη ανάλυση παραμόρφωσης και σταθερότητας στη γεωτεχνική μηχανική και τη μηχανική πετρωμάτων με το PLAXIS 2D, ένα ισχυρό πακέτο πεπερασμένων στοιχείων.

PLAXIS 2D PlaxFlow

Προχωρήστε τη μελέτη σας πέρα από την ανάλυση ροής υπόγειων υδάτων σταθερής κατάστασης με την εφαρμογή PLAXIS 2D PlaxFlow και εκτελέστε εύκολα την χρονο-εξαρτώμενες αναλύσεις υπόγειων υδάτων.

PLAXIS 2D Dynamics

Πραγματοποιήστε μοντελοποίηση δυναμικών φορτίων σε 2 διαστάσεις, μέσω της εφαρμογής PLAXIS 2D Dynamics, ένα εξειδικευμένο εργαλείο για τη συγκεκριμένη ανάλυση.

PLAXIS Thermal

Αξιολογήστε τις επιπτώσεις της ροής θερμότητας στην υδραυλική και τη μηχανική συμπεριφορά του εδάφους και των κατασκευών με την εφαρμογή θερμικής ανάλυσης του PLAXIS 2D, για γεωτεχνικές μελέτες.

elGreek