Το ProjectWise 365 είναι η νέα μας προσφορά στον τομέα της συνεργασίας των μηχανικών, το οποίο έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τις ομάδες σχεδιασμού και τα έργα που αυτές διαχειρίζονται, επιτρέποντας ταχύτερη και υψηλότερης ποιότητας συνεργασία, με άμεσα διαθέσιμες υπηρεσίες που βασίζονται εξ ολοκλήρου στο πρότυπο SaaS. Με το PW365 δίνεται η δυνατότητα σε όλους τους μηχανικούς και τους συνεργαζόμενους επαγγελματίες, που συμμετέχουν στο σχεδιασμό και την κατασκευή ενός έργου, να βρουν και να μοιραστούν πληροφορίες, να προβούν σε συλλογικές αποφάσεις σχεδιασμού και να διαχειριστούν καλύτερα τις συμβατικές απαιτήσεις για τη μέγιστη παραγωγικότητα της ομάδας.

Πραγματοποιήστε πιο αποδοτικά και εντός χρονοδιαγράμματος ή προϋπολογισμού την  παράδοση των έργων σας, σύμφωνα με τις προδιαγραφές των συμβάσεων που υπογράφετε, προωθώντας την ομαδική συνεργασία καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής του σχεδιασμού και της κατασκευής. Βρείτε πληροφορίες πιο γρήγορα, επιτρέποντας την ασφαλή πρόσβαση σε πληροφορίες μέσω ενός κεντρικού αποθετηρίου που βασίζεται σε τεχνολογίες cloud.

Με το ProjectWise μπορείτε να επιταχύνετε τις διαδικασίες αναθεώρησης και αλλαγών σχεδιασμού, παρέχοντας σχόλια σε πραγματικό χρόνο απευθείας επάνω στα σχέδια 2D και 3D. Μπορείτε τέλος να επιτύχετε καλύτερη επεξεργασία των συμβατικών ανταλλαγών, με αυτοματοποιημένη διαχείριση των ανταλλαγών και αναθεώρηση των παραδοτέων.

Το ProjectWise 365 αναπτύχθηκε με σκοπό να επεκτείνει την εμβέλεια και την προσβασιμότητα της συνεργασίας ψηφιακού σχεδιασμού σε προσιτή τιμή, έτσι ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι μικρομεσαίες εταιρείες σχεδιασμού να μπορούν με συνέπεια να προσφέρουν αποδοτικότερα  και καλύτερα αποτελέσματά.

Απλοποιώντας τη Μοντελοποίηση Δομικών Πληροφοριών

Στο πλαίσιο υποστήριξης των μηχανικών εξαιτίας των μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης που προήλθαν από την πανδημία του COVID-19, η Bentley παρέχει δωρεάν πρόσβαση στην πλατφόρμα Projectwise 365 έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2020, μέσω του προγράμματος «Η Bentley Σας Στηρίζει»Bentley Has Your Back»).

Νέος Χρήστης στο ProjectWise;
Υφιστάμενος Χρήστης του ProjectWise;
elGreek