Το SYNCHRO είναι ένα πλήρες χαρτοφυλάκιο ολοκληρωμένου λογισμικού και υπηρεσιών για διαχείριση ψηφιακών κατασκευών. Μαζί, επιτρέπουν στις κατασκευαστικές εταιρείες να κερδίζουν έργα, να τα παραδίδουν πιο αποτελεσματικά και να πληρώνονται, βελτιώνοντας τη χρήση δεδομένων για τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων, των πόρων και της κερδοφορίας.

SYNCHRO Field (Συγχρονισμός στο Πεδίο)

Το SYNCHRO Field είναι η λύση για τη διαχείριση έργων από το εργοτάξιο. Με τη λήψη δεδομένων ακριβείας σε πραγματικό χρόνο με εξαιρετικά αποδοτικές υπηρεσίες γεωγραφικού χάρτη και καιρού, ολόκληρη η ομάδα θα αποκτά πληροφορίες, επικοινωνώντας αποτελεσματικά, για να αυξήσει την παραγωγικότητα της σε πραγματικό χρόνο στο εργοτάξιο.

SYNCHRO Control (Αποφάσεις Βάσει Δεδομένων)

Οι ομάδες διαχείρισης κατασκευών αγωνίζονται να διαχειριστούν τα τεράστια δεδομένα του έργου τους εγκαίρως και αποτελεσματικά. Αξιοποιώντας την ψηφιακή πλατφόρμα iTwins που βασίζεται στο νέφος της Bentley Systems, κάθε ομάδα διαχείρισης κατασκευών μπορεί να λαμβάνει γρήγορες, βάσει δεδομένων, αποφάσεις.

SYNCHRO 4D (Προσομοίωση σε 4Δ & 5Δ)

Το SYNCHRO 4D είναι η κορυφαία εφαρμογή προγραμματισμού και προσομοίωσης 4Δ για κάθετα κατασκευαστικά έργα. Σχεδιάστε, διαχειριστείτε, κατασκευάστε, παρακολουθήστε και ελέγξτε τα κατασκευαστικά σας έργα σε 4Δ. Έγκαιρα και εντός προϋπολογισμού, ακόμη και για τα πιο πολύπλοκα έργα.Τώρα, μπορείτε να επικυρώσετε και να βελτιστοποιήσετε το σχέδιο έργου σας χρόνια πριν ξεκινήσετε στο εργοτάξιο.

SYNCHRO AWP (Σχεδιασμός Χώρου Εργασίας)

Απλοποιήστε τον σχεδιασμό χώρου εργασίας χρησιμοποιώντας ένα εικονικό μοντέλο κατασκευής. Δημιουργήστε γρήγορα πακέτα εργασιών κατασκευής και εγκατάστασης αλληλεπιδρώντας εντυπωσιακά με 3Δ μοντέλα πλούσια σε δεδομένα. Προγραμματίστε την εργασία σας με βάση την πραγματική διαθεσιμότητα υλικών και πόρων. Οπτικοποιήστε την διαδικασία εγκατάστασης πριν από την έναρξη της εργασίας επιτρέποντας σας να αποκαλύψετε περιορισμούς και να μετριάσετε τον κίνδυνο έργου.

Συναφείς Λύσεις

elGreek