ΑΘΗΝΑ: Μενάνδρου 25 – 27, ΤΚ 151 26, Μαρούσι

Τηλ.: 210 8032457

Κιν.: 6944 472907

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αν. Θράκης 14, ΤΚ 551 34, Καλαμαριά

Τηλ.: 2310 324999

Κιν.: 6974 127037

E-mail: info@tech-go-round.com

Συναίνεση για την επεξεργασία δεδομένωνπροσωπικού χαρακτήρα.

ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ