Λογισμικό Μοντελοποίησης Αποχετευτικών Δικτύων

     Εάν η κατασκευή και η προετοιμασία των μοντέλων αποχέτευσης σας φαίνεται σαν μια ατελείωτη εργασία, το λογισμικό OpenFlows SewerGEMS είναι για εσάς.

     Το OpenFlows SewerGEMS εκσυγχρονίζει τη διαδικασία μοντελοποίησης του δικτύου σας, προσφέροντας έτσι περισσότερο χρόνο για την επίλυση προβλημάτων λειτουργίας και διαχείρισης του αποχετευτικού δικτύου, όπως η βελτίωση της χωρητικότητας και η αποφυγή υπερχειλίσεων των δομών επεξεργασίας λυμάτων, επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό στις επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας να συμμορφώνονται με τους κανονισμούς αποχέτευσης που ορίζονται από ρυθμιστικούς φορείς.

     Για περισσότερες από τρεις δεκαετίες, το OpenFlows SewerGEMS παρέχει σε επιχειρήσεις κοινής ωφελείας και σε επαγγελματίες του τομέα των λυμάτων προηγμένα μηχανολογικά εργαλεία για τη μελέτη, τον σχεδιασμό, τη συντήρηση και τη λειτουργία υγειονομικών και συνδυασμένων συστημάτων αποχέτευσης, όπως:

  • Εργαλεία καθοδήγησης και λήψης αποφάσεων: Αξιοποιήστε τα εργαλεία διαχείρισης σεναρίων what-if του OpenFlows SewerGEMS, για να κατανοήσετε καλύτερα τη συμπεριφορά του συστήματος αποχέτευσης, βελτιώνοντας τη λήψη αποφάσεων και τον χρόνο απόκρισης.
  • Βελτιωμένη ακρίβεια μοντέλου: Ένα καλά βαθμονομημένο μοντέλο λειτουργίας του δικτύου μειώνει τους κινδύνους λήψης λανθασμένων αποφάσεων, διασφαλίζοντας ότι τα αποτελέσματα στηρίζονται στα καλύτερα διαθέσιμα δεδομένα. Τα εργαλεία βαθμονόμησης OpenFlows SewerGEMS, όπως η ενσωμάτωση SCADA, σας επιτρέπουν να βασίζεστε σε αξιόπιστα αποτελέσματα του μοντέλου σας.
  • Αυξημένη κινητικότητα πληροφοριών: Η πλήρης διαλειτουργικότητα του OpenFlows SewerGEMS με δημοφιλή συστήματα GIS, CAD και SCADA της αγοράς σας επιτρέπει την οικονομικά αποδοτική ανταλλαγή και ροή πληροφοριών μεταξύ των τμημάτων σχεδιασμού, μηχανικής, χωρικής ανάλυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων κοινής ωφελείας και των συμβούλων τους. Μπορείτε να αξιοποιήσετε τα δεδομένα τα οποία έχουν αναπτυχθεί σε άλλα συστήματα, από διαφορετικά τμήματα της επιχείρησής σας, ενισχύοντας τα μοντέλα λήψης αποφάσεων και βελτιώνοντας τη διαχείριση λειτουργίας του δικτύου σας, αναδιανέμοντας τα αποτελέσματα μεταξύ των επιμέρους τμημάτων

     Το OpenFlows SewerGEMS αποτελεί ένα υπερσύνολο εργαλείων σχεδιασμού, μελέτης και διαχείρισης των δικτύων αποχέτευσης, το οποίο προσφέρει ένα ευέλικτο και διαλειτουργικό περιβάλλον διασύνδεσης με δημοφιλείς CAD και GIS πλατφόρμες της αγοράς. Μέρος αυτού του υπερσυνόλου εφαρμογών αποτελεί το OpenFlows SewerCAD, το οποίο εξειδικεύεται στο σχεδιασμό και τη διαχείριση υδραυλικών δικτύων πόσιμου νερού, μέσω CAD σχεδιαστικών πακέτων.

elGreek