Η TechGoRound αποτελεί μια σύγχρονη εμπορική εταιρεία τεχνικού λογισμικού και παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών στον κλάδο της Εφαρμοσμένης Μηχανικής. Κύριο αντικείμενο της εταιρείας μας είναι η υποστήριξη των επιχειρήσεων και των φορέων Ιδιωτικού και Δημοσίου Τομέα, τόσο στην εφαρμογή εξειδικευμένων λύσεων λογισμικού, όσο και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών χρήσης και υποστήριξης των εφαρμογών αυτών.

Η εταιρεία ιδρύθηκε τον Ιανουάριο του 2016, με σκοπό τη συνέχιση της υποστήριξης και προώθησης των προϊόντων της Bentley Systems International, έναν από τους μεγαλύτερους και ταχύτατα αναπτυσσόμενους οίκους πληροφορικής παγκοσμίως στον τομέα ανάπτυξης τεχνικού λογισμικού. Διαθέτοντας μια πολυετή εμπειρία στην εκπροσώπηση και υποστήριξη των συγκεκριμένων προϊόντων, ο οποία ξεκίνησε το 1996, το επιστημονικό προσωπικό της TechGoRound είναι σε θέση να σας προτείνει την κατάλληλη και αποδοτικότερη λύση για την επιχείρησή σας. Βασιζόμενη σε αυτή τη σημαντική  εμπειρία των ανθρώπων μας, η Bentley Systems International αναγνώρισε την TechGoRound ως αποκλειστικό Golden Partner των εφαρμογών και υπηρεσιών της για την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη γκάμα προϊόντων της εταιρείας μας περιλαμβάνονται λύσεις, οι οποίες καλύπτουν το σύνολο των εργασιών που απαιτούνται στην κατασκευή ενός έργου, από την σύλληψη της δημιουργικής ιδέας και τη μελέτη κατασκευής, μέχρι την υλοποίηση και περαιτέρω διαχείρισή του.

Όραμα της επιχείρησής μας είναι η ανάπτυξη υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνικού λογισμικού, με σκοπό την υποστήριξη των ανθρώπων και εταιρειών που σχεδιάζουν, μελετούν και αναπτύσσουν τις υποδομές στον κατασκευαστικό τομέα.

Στοχεύοντας στην ενίσχυση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η εταιρεία μας έχει συνάψει στρατηγική συνεργασία με την Reon Hydor, μια επιχείρηση μηχανικών που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό από το 2015. Η επιχείρηση έχει ως αντικείμενο τη μελέτη και διαχείριση ολοκληρωμένων λύσεων σε δίκτυα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης, με ιδιαίτερη ειδίκευση στις μελέτες εφαρμογών εξοικονόμησης νερού και ενέργειας.