Κατά τη διάρκεια μελέτης και σχεδιασμού των υδραυλικών δικτύων, πολύ συχνά ερχόμαστε αντιμέτωποι με προβλήματα αστοχιών κατά τη μεταφορά δεδομένων από ένα λογισμικό σχεδιασμού σε ένα άλλο ή κατά τη μεταφόρτωση πληροφοριών του δικτύου, που έχουν αναπτυχθεί σε διαφορετικά λογισμικά. Αποτέλεσμα αυτών των αστοχιών είναι η απώλεια σημαντικών λεπτομερειών που συνοδεύουν τα επιμέρους στοιχεία του δικτύου και η σπατάλη περισσότερου χρόνου διαχείρισης των σχεδιαστικών λεπτομερειών που θα πρέπει να διορθωθούν.

     Σημαντικός είναι επίσης ο χρόνος που θα πρέπει να δαπανηθεί στις περιπτώσεις που οι σχεδιαστικές ανάγκες ενός έργου απαιτούν την ανάπτυξη του υδραυλικού δικτύου σε διαφορετικά λογισμικά προγράμματα, όπου η χρήση των εργαλείων σχεδιασμού και μελέτης των επιμέρους στοιχείων του δικτύου επιβάλλουν την εκπαίδευση του προσωπικού σε νέα περιβάλλοντα εργασίας.

     Με τα προϊόντα της κατηγορίας OpenFlows της Bentley Systems το πρόβλημα λύνεται άμεσα, καθώς δεν απαιτείται η αλλαγή του προγραμματος σχεδιασμού στο οποίο εργάζεστε ήδη. Οι εφαρμογές σχεδιασμού, μοντελοποίησης και διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης της Bentley Systems δεν απαιτούν την αλλαγή του υφιστάμενου περιβάλλοντος ανάπτυξης των υδραυλικών έργων σας, καθώς μπορούν να λειτουργήσουν εντός των δημοφιλέστερων εφαρμογών CAD και GIS της αγοράς, χωρίς να χρειαστεί η αλλαγή των λογισμικών προϊόντων που χρησιμοποιείτε ήδη στην επιχείρησή σας. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγεται ο κίνδυνος αστοχιών κατά τη μεταφόρτωση των δεδομένων του δικτύου σας και εξοικονομείτε σημαντικό χρόνο στην ανάπτυξη και διαχείριση των έργων σας.

     Διαβάστε στο άρθρο που ακολουθεί τις δυνατότητες ευελιξίας που σας προσφέρουν τα προϊόντα της κατηγορίας OpenFlows και ανακαλύψτε τις επιλογές διαλειτουργικότητας των εφαρμογών μας, αποφεύγοντας τη σπατάλη σημαντικών κεφαλαίων και χρόνου από την αλλαγή του περιβάλλοντος σχεδιασμού.

     Ζητήστε σήμερα την αποστολή δοκιμαστικής έκδοσης των προϊόντων μας και επωφεληθείτε από τις μοναδικές εκπτώσεις που ισχύουν για τα προϊόντα της συγκεκριμένης κατηγορίας.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder
en_USEnglish