Προσαρμοσμένες Λύσεις για τους Επαγγελματίες της Παγκόσμιας Υποδομής

Τα σημερινά έργα υποδομής απαιτούν ολοκληρωμένες λύσεις, για την κάλυψη των απαιτήσεων των σύγχρονων κατασκευαστικών έργων  και των  πολλαπλών ομάδων εργασίας, που δραστηριοποιούνται ενεργά στη μελέτη, το σχεδιασμό, την κατασκευή και τη διαχείρισή τους. Η Bentley προσφέρει μια ολοκληρωμένη γκάμα λύσεων λογισμικού διεθνούς κλάσης, προσαρμοσμένων στις ανάγκες των μηχανικών και των επαγγελματιών της παγκόσμιας υποδομής. Είτε εργάζεστε σε πολλούς κλάδους και τύπους έργων είτε εστιάζετε σε έναν, οι λύσεις μας θα υποστηρίξουν την εργασία σας και τις ανάγκες σας, καθ ‘όλη τη διάρκεια υλοποίησης και λειτουργίας του έργου σας.

Κάθε λύση βασίζεται σε προτεινόμενες εφαρμογές λογισμικού, μέσα από ένα εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο λογισμικού της Bentley. Προσαρμοσμένες λίστες κατηγοριοποιημένων εφαρμογών, βασισμένες στην επιστημονική τεκμηρίωση και εμπειρία των επιμέρους κλάδων μηχανικής, σας καθοδηγούν στις πλέον κατάλληλες λύσεις και τα εξειδικευμένα εργαλεία, για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των έργων σας. Ο θεμέλιος λίθος όλων των προϊόντων μας είναι μια κοινή πλατφόρμα, που σας επιτρέπει να συνεργάζεστε και να διαμοιράζεστε πληροφορίες και δεδομένα πιο αποτελεσματικά μεταξύ των συνεργατών και των ομάδων σας, σε όλη την έκταση και για κάθε πτυχή του έργου σας.

Αναζητήστε τις λύσεις της Bentley ανάλογα με την κατηγορία ή τον τύπο του  έργου που διαχειρίζεστε και ανακαλύψετε τις δυνατότητες που σας προσφέρονται για την κάλυψη των αναγκών σας.

Κτηριακά & Αρχιτεκτονική
Τηλεπικοινωνίες
Εργοταξιακός Σχεδιασμός
Δίκτυα Φυσικού Αερίου & Ηλεκτρισμού
Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση
Γεωπληροφορική
Εξορύξεις
Παραγωγή Υδρογονανθράκων
Σιδηροδρομικά Δίκτυα
Παραγωγή Ενέργειας
Process Manufacturing
Μεταφορές Σταθερής Τροχιάς
Οδοποιία
Ύδρευση - Αποχέτευση
en_USEnglish