Υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Εκμάθησης Εφαρμογών

Στην Tech Go Round επενδύουμε στην εκπαίδευση των πελατών μας στη χρήση των εφαρμογών, καθώς η εξέλιξη της τεχνολογίας επιτάσσει νέες πρακτικές στην μελέτη και την κατασκευή των έργων. Σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Bentley Systems και μέσω των πρωτοποριακών προγραμμάτων υποστήριξης των προϊόντων μας, οι χρήστες αποκτούν δωρεάν πρόσβαση σε απεριόριστα εκπαιδευτικά σεμινάρια, για κάθε κατηγορία κατασκευής και για κάθε ειδικότητα.

Σχεδιάζουμε επιμελώς κάθε εκπαιδευτικό προϊόν, σύμφωνα με τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις απαιτήσεις των έργων και των πελατών μας. αξιοποιώντας την εμπειρία και την εξειδίκευση μηχανικών και τεχνικών επιστημόνων του χώρου, για τη μετάδοση γνώσεων και εκπαιδευτικού υλικού, που ενισχύει και βελτιώνει την αποδοτικότητά σας. Η εταιρεία μας είναι Authorized Product Training Partner της Bentley Systems και παρέχει την ανάλογη πιστοποίηση παρακολούθησης και εκπαίδευσης στους συμμετέχοντες όλων των εκπαιδευτικών σεμιναρίων που προσφέρουμε.

Επιλέξτε ένα από τα παρακάτω εκπαιδευτικά σεμινάρια ή επικοινωνήστε μαζί μας, για να σχεδιάσουμε από κοινού το πρόγραμμα εκπαίδευσης που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες.

 • Basic BIM theory course (University accreditation).
 • Basic BIM theory course (Company accreditation).
 • Advanced BIM theory course (University accreditation).
 • Advanced BIM theory course (Company accreditation).
 • BIM Consultancy – Development of procedures.
 • ΒΙΜ Consultancy – Implementation.
 • BIM – Project consultancy.
 • Preparation for BSI certification.
 • BSI certification.
 • BIM REVIT practical training course – Architecture/Structural (Company accreditation).
 • BIM REVIT practical training course – Mechanical/Electrical/Plumbing (Company accreditation).
 • Infrastructure BIM theory course (Company accreditation).
 • Infrastructure BIM OpenRoads practical training course (Company accreditation).
 • OPENFLOWS products basic training (on site & remote).
 • OPENFLOWS products advanced training (on site & remote).
 • Water network hydraulic simulation.
 • Water network segmentation in District Metered Areas (DMAs).
 • Pressure Management.
 • Economic Annual Real Losses (EARL) calculation.
 • Implementation of Non-Revenue Water (NRW) reduction strategies.
 • Full Water Cost calculation.
 • Water quality modeling (chlorine residual, water age).
 • Leakage detection through modeling and real time data.
 • Finding optimal network locations to measure water quality parameters.
 • Finding optimal network locations for hydro-turbines installation. 
 • OpenRoads products basic training (on site & remote, company accreditation).
 • OpenRoadsproducts advanced training (on site & remote, company accreditation).
 • Infrastructure BIM OpenRoads design and modelling for: Road/Drainage, Plot Divisions, Sewerage and related to Road/Drainage – Structures (Retaining Walls, Box and Pipe Culverts) as well incorporating data (to be provided by others) for water distribution, irrigation systems, street lighting, electricity, telecom utility networks, trees, etc.
 • Primavera P6PPM basic training (on site & remote, company accreditation).
 • Primavera P6 PPM advanced training (on site & remote, company accreditation).
 • Primavera P6 PPM project management planning best practice consultancy.
 • Primavera P6 PPM to/from MS Project project-planning-programme conversion.
 • Primavera P6 PPM/EPPM implementations and upgrades.
 • MAXIMO basic training (on site & remote, company accreditation).
 • MAXIMO advanced training (on site & remote, company accreditation).
 • MAXIMO best practice consultancy.
 • MAXIMO implementations and upgrades.